Netko 2011 - agencija leta

Zapleteno je lahko obvladljivo

H

AL INTERACTIVE gradi inteligentna spletna in mobilna okolja, s katerimi je mogoče pregledno obvladati kompleksne poslovne, tržne ali komunikacijske naloge.

Zato je tradicionalno dober sogovornik lastnikov zapletenih poslovnih sistemov, ki se zaradi različnih strateških razlogov srečujejo s potrebo po izboljšanju učinkovitosti, zanesljivosti ali varnosti poslovanja.